Dugnad lørdag 21. oktober kl. 11.00

Vi gjør klar til stenging av banen 

  

 

 

 

 

 

Velkommen til Utsikten Golfklubb

Skaren

4480 Kvinesdal

Tlf: 383 51 658

e-mail: post@utsiktengolf.no

Dugnad 21.oktober kl.11.00

Vi gjør klar til stenging av banen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen

til Utsikten Golfklubb

Skaren

4480 Kvinesdal

Tlf: 383 51 658

e-mail: post@utsiktengolf.no

Slider